Filip Oszczyk

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Badacz, ewaluator oraz analityk. Kompetencje badawcze rozwijał współpracując z podmiotami trzeciego sektora (m.in. Fundacja Non Licet, Carbon Footprint Foundation, Stowarzyszenie Umarłych Statutów) oraz realizując projekty naukowe w Centrum Analiz i Ewaluacji Polityk Publicznych UJ oraz Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Konstytucyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Specjalizuje się w socjologii edukacji, badaniach rynku pracy oraz statystycznej analizie danych. W Zespole IBC odpowiada za zaawansowaną analitykę danych ilościowych i opracowywania statystyczne.

Filip Oszczyk

Obszary praktyki:

Socjologia edukacji, badania rynku, statystyczna analiza danych
', '' ); ?>