Katarzyna Cheba

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie (Wydział Ekonomiczny, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii). Specjalizuje się w zastosowaniach metod ilościowych i jakościowych w badaniach i analizach społeczno-gospodarczych.

Absolwentka studiów podyplomowych: Mastere Specialise en Management des Grands Projets et Programmes, realizowanych na Politechnice Szczecińskiej i Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint –Etienne we Francji.

Członek Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego, z którym współpracuje od ponad 10 lat. Przewodnicząca Lubuskiej Regionalnej Rady Platformy Przemysłu Przyszłości. Ma w swoim dorobku projekty i badania realizowane m.in. dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, jednostek samorządu terytorialnego, klastrów i parków technologicznych oraz prywatnych podmiotów gospodarczych.

 

Katarzyna Cheba

Obszary praktyki:

Badania i rozwój, metody ilościowe i jakościowe, ekonometria, prognozowanie, porównania międzynarodowe
', '' ); ?>