+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat działalności IBC Advisory S.A.


Publikowane są tu informacje o zawarciu przez Spółkę wybranych umów, których stronami są jednostki sektora finansów publicznych, a także dane i aktualne informacje dotyczące prowadzonej działalności.

 • 11 kwietnia 2024
  Zawarcie umowy z Województwem Dolnośląskim na wykonanie badania dot. zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności
  czytaj więcej
 • 15 stycznia 2024
  Podpisanie umowy z Komendantem Głównym Policji
  czytaj więcej
 • 22 grudnia 2023
  Informacja nt. zawarcia umowy z Narodowym Bankiem Polskim
  czytaj więcej
 • 5 grudnia 2023
  IBC Advisory S.A. dostarczy dane na temat inteligentnych specjalizacji i  przepływów międzygałęziowych w  województwie świętokrzyskim
  czytaj więcej
 • 22 listopada 2023
  Urząd Miasta Krakowa
  czytaj więcej
 • 13 listopada 2023
  IBC SA dokona oceny średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  czytaj więcej
 • 9 października 2023
  Europa solidarna z Izraelem
  czytaj więcej
 • 25 września 2023
  IBC Advisory S.A. dostarczy m. st. Warszawa dane dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców metropolii warszawskiej
  czytaj więcej
 • 15 września 2023
  IBC Advisory S.A. zrealizuje kolejne badanie rynku usług telekomunikacyjnych dla UKE
  czytaj więcej
 • 8 września 2023
  IBC Advisory S.A. oceni efekty programów promocji zgodnych z założeniami Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
  czytaj więcej
 • 20 czerwca 2023
  Województwo Pomorskie
  czytaj więcej
 • 27 kwietnia 2023
  IBC Advisory S.A. wykona Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
  czytaj więcej
 • 7 marca 2023
  Firma doradcza IBC Advisory S.A. doradza Kancelarii Premiera w kompleksowej diagnozie gotowości na rozwój cyfrowy całego sektora publicznego
  czytaj więcej
 • 2 stycznia 2023
  Nowa lokalizacja centrum realizacji usług i administracji IBC Advisory S.A. w Warszawie
  czytaj więcej
 • 17 listopada 2022
  IBC S.A. zawarła kolejną umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
  czytaj więcej
 • 31 października 2022
  IBC Advisory S.A. zrealizuje badanie rynku usług telekomunikacyjnych dla UKE
  czytaj więcej
 • 19 września 2022
  Zmiana Statutu Spółki
  czytaj więcej
 • 15 września 2022
  IBC SA zrealizuje dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów badanie spółek skarbu państwa w ramach projektu „W drodze ku doskonałości cyfrowej”.
  czytaj więcej
 • 25 sierpnia 2022
  Powołanie nowego członka zarządu spółki
  czytaj więcej
 • 12 lipca 2022
  IBC GROUP S.A. zrealizuje kolejne badanie w obszarze KIS dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  czytaj więcej
 • 4 lipca 2022
  IBC GROUP S.A. zbada rynek pracy w województwie łódzkim w zakresie zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu
  czytaj więcej

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas