+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Możliwości rozwoju w IBC Advisory S.A.

Asystent – stanowisko obejmują studenci i absolwenci wyższych uczelni nieposiadający lub posiadający niewielkie praktyczne doświadczenie zawodowe w obszarach działalności firmy (poniżej 1 roku doświadczenia). Uczestniczą w pracach projektowych zleconych przez bardziej doświadczonych pracowników. Stanowisko to, przygotowuje pracownika do objęcia bardziej samodzielnego stanowiska: Młodszego Analityka | Badacza (Junior). 
Asystent pełni funkcję wsparcia wewnętrznego pracy innych pracowników.

Młodszy Analityk | Badacz (Junior) – stanowisko obejmują absolwenci wyższych uczelni posiadający niewielkie praktyczne doświadczenie zawodowe w obszarach działalności firmy. Uczestniczą w pracach projektowych zleconych przez Kierownika projektów. Młodsi Analitycy | Badacze (Junior) samodzielnie koordynują proste projekty (krótkookresowe), opracowują harmonogramy i nadzorują wybranych podwykonawców. Ten okres ma na celu przede wszystkim rozpoznanie predyspozycji, umiejętności, kompetencji i wiedzy oraz talentów pracowników tak, aby na kolejnym szczeblu mogli rozwijać się i doskonalić w obszarze będącym ich mocną stroną (specjalizacją).

Analityk | Badacz (Mid) – stanowisko obejmują absolwenci wyższych uczelni posiadający praktyczne doświadczenie zawodowe w obszarach działalności firmy. Analityk | Badacz (Mid)  uczestniczy w merytorycznych pracach projektowych, pełni również rolę koordynatora zespołów zaangażowanych w dany projekt i podwykonawców. Stanowisko to przygotowuje pracownika do objęcia stanowiska Starszego analityka lub Kierownika projektów.

Starszy Analityk | Badacz (Senior) – stanowisko obejmują absolwenci wyższych uczelni posiadający praktyczne doświadczenie zawodowe w obszarach działalności firmy. Starszy Analityk | Badacz (Senior) prowadzi samodzielnie lub koordynuje prace koncepcyjne i analityczne, pełni również rolę mentora dla członków zespołu wspierając rozwój ich kompetencji.

Kierownik projektów – stanowisko to obejmują osoby posiadające praktyczne doświadczenie zawodowe w obszarach działalności firmy. Kierownik uczestniczy i kieruje samodzielnie realizacją projektów, odpowiada za współpracę z podwykonawcami i zewnętrznymi ekspertami. Jest odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktu z klientami firmy, nawiązywanie współpracy z nowymi klientami i ekspertami. Ma także współudział w wypracowywaniu strategii zarządzania w odniesieniu do danych grup klientów.

Lider – stanowisko to obejmuje osoba z około 6-7 letnim doświadczeniem zawodowym. Jej główne zadania to: zarządzanie pracą powierzonych zespołów, planowanie strategii rozwoju w ramach danego portfela klientów i/lub obszarów działania. Lider identyfikuje nowe możliwości rozwoju usług firmy, pozyskuje nowych klientów, a także reprezentuje firmę w kontaktach z klientami w ramach danych grup branżowych. Lider buduje pozycję rynkową, wyznacza kierunek rozwoju i realizuje strategię firmy w danym obszarze odpowiedzialności.

Parter zarządzający – zarząd jest najwyższym ciałem wykonawczym w firmie. Powołanie nowego członka zarządu może nastąpić w skutek akceptacji takiej decyzji przez Radę Nadzorczą. Zarząd odpowiada za finansowanie działalności spółki, budowanie jej wyników finansowych, przygotowywanie strategii działania oraz umacnianie pozycji rynkowej całej grupy.

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas