+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Ścieżka kariery

drzewa


Praktykant
Stanowisko praktykanta obejmują studenci 4-5 roku i absolwenci wyższych uczelni nieposiadający lub posiadający niewielkie praktyczne doświadczenie zawodowe w obszarach działalności firmy (poniżej 1 roku doświadczenia). Uczestniczą w różnych pracach projektowych zleconych przez bardziej doświadczonych pracowników. Stanowisko to, przygotowuje pracownika do objęcia bardziej samodzielnego stanowiska Asystenta. Praktykant pełni funkcję wsparcia wewnętrznego pracy innych zatrudnionych pracowników, nie jest przypisany do jednego konkretnego działu. Uczestniczy w grupie wybranych projektów realizowanych przez firmę. Pracę Praktykanta nadzoruje Konsultant lub Starszy Konsultant. O przejściu Praktykanta na wyższy szczebel Kariery w IBC GROUP Central Europe Holding S.A. decyduje przede wszystkim szybkość działania, staranność, efektywność prowadzenia zlecanych prac oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów projektowych.

Asystent
Stanowisko asystenta obejmują absolwenci wyższych uczelni posiadający niewielkie praktyczne doświadczenie zawodowe w obszarach działalności firmy. Uczestniczą w różnych pracach projektowych zleconych przez bardziej doświadczonych pracowników. Asystent jest nadzorowany przez Konsultanta lub Starszego Konsultanta. Stanowisko to przygotowuje pracownika do objęcia stanowiska Konsultanta. Objęcie funkcji Konsultanta, możliwe jest w skutek wykazania w wykonywanej pracy samodzielności, zaangażowania, silnej identyfikacji z firmą, konsekwencji w dążeniu do celu, asertywności, wiedzy branżowej oraz skutecznego zarządzania własnym czasem.

Konsultant
Stanowisko konsultanta obejmują absolwenci wyższych uczelni i/lub osoby z doświadczeniem zawodowym (pomiędzy 1, 5-4 rokiem kariery w firmie). Osoby na tym stanowisku, jako członkowie zespołów, uczestniczą w różnych pracach projektowych dla klientów firmy wykonując powierzane im czynności zgodnie ze wskazówkami Starszych Konsultantów. Absolwenci i osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym rozpoczynają pracę na stanowisku Konsultanta. Są włączane do zespołów kierowanych przez Menedżerów. We współpracy z doświadczonymi konsultantami opracowują modele, wykonują złożone analizy i pracują nad zleceniami badawczymi zarówno w biurze, jak i w miejscach wskazanych przez klienta. Konsultanci samodzielnie koordynują proste projekty (krótkookresowe), budują zespoły projektowe, opracowują harmonogramy i współzarządzają przebiegiem tych projektów. Uczestniczą również w procesie przygotowywania usługi do realizacji. Po półtora do czterech lat zdobywania doświadczeń na stanowisku Konsultanta pracownicy są awansowani na stanowisko Starszego Konsultanta. Ten okres związania z firmą ma na celu przede wszystkim rozpoznanie predyspozycji, umiejętności, kompetencji i wiedzy oraz talentów pracowników tak, aby na kolejnym szczeblu mogli rozwijać się i doskonalić w obszarze będącym ich mocną stroną (specjalizacją). Aby uzyskać promocję na wyższe stanowisko, Konsultant musi w wykonywanej pracy wykazać wiedzę merytoryczną z zakresu prowadzonych projektów, chęć doskonalenia własnych umiejętności i poszerzania zdobytej wiedzy, rozwój w realizacji powierzonych zadań, dojrzałość organizacyjną, samodzielność i skuteczność.

Starszy konsultant
Stanowisko to obejmują pracownicy pomiędzy 2-5 rokiem kariery w firmie. Starszy konsultant oprócz obowiązków merytorycznych, pełni również rolę osoby koordynującej pracę zespołu zaangażowanego w dany projekt (Konsultanci) projekty długookresowe i złożone. Starszy konsultant w IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zajmuje się nadzorem na realizacją zleceń pełniąc funkcję koordynatora organizacyjnego i/lub merytorycznego wybranych projektów (projekty złożone). Odpowiadają za przypisywanie konkretnych zadań personelowi i za gwarantowanie, że pożądane wyniki zostaną zaplanowane i zrealizowane na czas. Stanowisko Starszego Konsultanta wymaga dużo większej samodzielności: Koordynuje on pracę mniej doświadczonych pracowników, podwykonawców, odpowiada za proces przygotowywania i realizacji usług. Na tym stanowisku liczy się, jakość, szybkość i terminowość wykonania zadań, a także kontakt z klientami. Stanowisko to przygotowuje pracownika do funkcji Menedżera. Starszy Konsultant, aby uzyskać promocję na wyższe stanowisko musi wykazać się umiejętnością zarządzania strumieniem programem/portfolio projektów, doskonałą koordynacją świadczonych usług w różnych obszarach, skutecznością i pewnością postępowania, umiejętnością szybkiego i skutecznego rozwiązywania sytuacji kryzysowych, umiejętnością prowadzenia uzgodnień i negocjacji, nadzorowaniem pracy członków poszczególnych zespołów projektowych oraz budowaniem pozytywnych wartości w ramach firmy poprzez motywowanie do pracy swoich współpracowników oraz dążenie do stałego podnoszenia, jakości świadczonych usług.

Menedżer
Stanowisko menedżera może objąć osoba po ok. 4-6 latach pracy w danym dziale, która zdobyła już kwalifikacje zawodowe w IBC GROUP Central Europe Holding S.A. lub w innym przedsiębiorstwie. Menedżer nadzoruje projekty, zarządza pracą zespołów w danej grupie branżowej (koordynatorzy) w ramach powierzonego mu portfela klientów. Menedżerowie są również odpowiedzialni za utrzymywanie kontaktu z klientami firmy, nawiązywanie współpracy z nowymi klientami oraz rozszerzanie pakietu usług, a także współudział w wypracowywaniu strategii zarządzania w odniesieniu do danych grup klientów. Menedżer nie jest już zaangażowany w techniczną pracę nad projektami. Koordynuje i ocenia równocześnie od kilku do kilkunastu projektów (głównie projekty złożone), doradza młodszym kolegom. Staje się wysokiej klasy specjalistą w swojej dziedzinie. Odpowiada, za jakość pracy swoich zespołów, wyznacza kierunek ich działań, podejmuje decyzje strategiczne dotyczące pracy nad poszczególnymi projektami. Ściśle współpracuje ze stałymi klientami oraz pozyskuje nowych. Menedżer współpracuje bezpośrednio ze starszymi konsultantami. Po 7 latach doświadczony menedżer, który może poszczycić się doskonałymi rezultatami w budowaniu swojej praktyki, zostaje promowany na stanowisko dyrektora. Dla osób posiadających dyplom studiów doktoranckich lub dyplom studiów magisterskich oraz kilka lat stosownego doświadczenia w pracy na pełnym etacie, stanowisko menedżera stanowi ważny pomost między pozycją Starszego Konsultanta, a poziomem Dyrektora. Stanowisko stworzono w celu wykorzystania i rozwijania umiejętności osób, które mogą nie mieć dyplomu MBA, lecz posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie oraz pragną pogłębiać wiedzę w zakresie konsultingu oraz zarządzania. Na tym stanowisku pracownik jest zaangażowany we wszystkie fazy realizacji usług doradczych, od badań poprzedzających przygotowanie oferty do ostatecznego wdrożenia. Pracownik na tym stanowisku uczestniczy w projektach merytorycznie.

Dyrektor
Stanowisko to obejmuje osoba z około 6-7 letnim doświadczeniem zawodowym. Jej główne zadania to: zarządzanie pracą powierzonych zespołów, planowanie strategii rozwoju w ramach danego portfela klientów i/lub obszarów działania. Dyrektor identyfikuje nowe możliwości rozwoju usług firmy, pozyskuje nowych klientów, a także reprezentuje firmę w kontaktach z klientami w ramach danych grup branżowych. Dyrektor buduje pozycję rynkową, wyznacza kierunek rozwoju i realizuje strategię firmy w danym obszarze odpowiedzialności. Jednocześnie nadal nadzoruje usługi realzowane dla klientów, pomaga budować nowe kompetencje, dba o rozwój pracowników. Jest to najwyższe stanowisko w firmie, nieobejmujące Zarządu. Codzienne obowiązki Dyrektora obejmują opracowanie strategii realizacji zleceń i rozwój działalności gospodarczej firmy, przy jednoczesnym bezpośrednim kontakcie z klientami oraz zarządzaniu wykonaniem zleceń dla klientów. Ponadto Dyrektorzy angażują się w wewnętrzne projekty zmierzające do rozwoju firmy i zagwarantowania przejrzystości jej działalności, a także mają inne możliwości rozwoju kariery zawodowej. Dyrektorzy zaangażowani są w rozwój i zarządzanie relacjami z klientem na poziomie wyższej kadry zarządzającej. Współpracują z najwyższym kierownictwem klienta w celu wypracowania długoterminowych strategii kontaktów z każdym klientem i mogą odpowiadać za całościowe zarządzanie współpracą. Wypełniają także aktywną rolę w zakresie kierowania firmą, a także w procesach rozwijania i realizacji strategii gospodarczej. Dyrektorzy odpowiadają za wykonywanie zleconych przez Zarząd planów finansowych, osiąganie zakładanej przez firmę rentowności na projektach, odpowiadają za planowanie strategiczne rozwoju poszczególnego sektora usług i całej organizacji. Odpowiadają za wykonanie budżetów zatwierdzonych przez Zarząd i ponoszą pełną odpowiedzialność za pion usług, które nadzorują. uczestniczą w procesie dokonywania ocen okresowych, zarządzają pracą pracowników na niższych szczeblach kariery. Decydują o podpisywaniu nowych umów jak i rozwiązywaniu umów z pracownikami, podwykonawcami, dostawcami zewnętrznymi produktów i usług, konsultantami. Dyrektorzy współpracują przede wszystkim z menedżerami i Starszymi Konsultantami, nadzorują i oceniają ich pracę i efektywność. Przekazują posiadaną wiedzę, aby pracownicy niższego szczebla mogli rozwijać swoje umiejętności w dynamicznym tempie. Dyrektorzy współpracują bezpośrednio z Zarządem i przed Zarządem odpowiadają za rezultaty wykonywanych czynności i zadań.

HQ
HQ jest najwyższym ciałem wykonawczym w firmie i oznacza dołączenie pracownika do zarządu spółki. Piastowanie tej funkcji może nastąpić w skutek nadzwyczajnych zasług dla status quo i rozwoju spółki oraz osiągnięć uzasadnionych wieloletnim doświadczeniem i wiedzą. Powołanie nowego członka zarządu może nastąpić w skutek akceptacji takiej decyzji przez Radę Nadzorczą. Zarząd odpowiada za finansowanie działalności spółki, budowanie jej wyników finansowych, przygotowywanie strategii działania oraz umacnianie pozycji rynkowej całej grupy. Jest to rodzaj stanowiska o najwyższym prestiżu na rynku usług doradczych w Polsce a zarazem o największej odpowiedzialności.

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Witaj na www.ibc-advisory.pl

Dbamy o Twoją prywatność!
Wykorzystujemy pliki cookie oraz ściśle powiązane z nimi technologie, aby zapewnić nam identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zagwarantować poprawne działanie naszej strony oraz funkcjonowanie portalu dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach analitycznych oraz marketingowych. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Użytkownik portalu może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie. Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w naszej Polityce Prywatności
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Napisz do nas