+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Team leasing

Świadczenie usług w organizacji klienta. Oferta obsługi w modelu off-site.


IBC GROUP Central Europe Holding S.A. dostarcza całe zespoły projektowe z dedykowanym Team Leaderem, pełniącym funkcję kierownika projektu i osoby odpowiedzialnej jednocześnie za kontakt z klientem i zagwarantowanie wymaganej jakości dostarczanych usług. Usługi są świadczone w modelu on-site w siedzibie lub biurach Klienta lub off-site, w jednym biur regionalnych IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Takie rozwiązanie, jest korzystne dla klientów, gdyż odpowiedzialność za pracowników i realizację projektu, w tym za osiągnięcie jego rezultatów, transferowana jest wraz z kontraktem na Spółkę. W modelu tym, Spółka ofertuje usługi szkoleniowe, wdrożeniowe, usługi w zakresie zarządzania zmianą i optymalizacją. Model ten jest korzystny dla organizacji, które nie posiadają w Polsce rozwiniętych kompetencji i zespołów projektowych, jednakże są gotowe na wprowadzanie zmian i dążą do wzmacniania swojej konkurencyjności na rynku.

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas