+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Wspieramy polski biznes

W ramach realizacji kontraktów każdego roku współpracujemy z polskimi firmami, które angażujemy do realizacji projektów i obsługi naszej działalności. Synergia z krajowymi przedsiębiorstwami to fundament naszego sukcesu. Sukcesu, którym dzielimy się z naszymi partnerami i współpracownikami.

Polska to kraj odważnych i innowacyjnych przedsiębiorców. Polskim firmom nie brakuje przewag konkurencyjnych. Coraz więcej z nich odnosi sukcesy na rynkach zagranicznych. Krajowa gospodarka potrzebuje firm myślących globalnie, ale jednocześnie odpowiedzialnych lokalnie. Realizujemy projekty konsultingowe i badawcze na terenie Polski oraz CEE. Usługi podwykonawcze, dostawy, a także obsługę działalności powierzamy w 85% polskim podmiotom. Stawiając na polski biznes, staramy się włączać krajowe firmy podwykonawcze także do obsługi kontraktów zagranicznych.
Polskie partnerstwo strategiczne, buduje wartość dodaną. Powoduje, że polskie firmy są silniejsze, mają większe pole oddziaływania, zdobywają unikalne doświadczenia i umacniają pozycję rynkową. Sprawiamy w ten sposób, że firmy podwykonawcze i polscy dostawcy, mogą jeszcze lepiej wykorzystywać swój potencjał.

W ramach usług dla sektora publicznego, realizujemy długoterminowe umowy z administracją samorządową i centralną. Do obsługi tych kontraktów włączamy polskich partnerów zapewniając pozytywne oddziaływanie biznesu na nasze gospodarcze otoczenie. Umowy, które realizujemy dla jednostek sektora finansów publicznych mają charakter długoterminowy, są finansowane i zabezpieczane z budżetu skarbu państwa. Tworzy to stabilne środowisko dla naszego gospodarczego otoczenia.

Słuchamy potrzeb naszych partnerów i dążymy do budowy wartości dodanej, trwałych relacji handlowych i partnerstw strategicznych. Polskie firmy rosną wraz z nami, a nasza praca ma wpływ na rozwój nie tylko prowadzonego biznesu, ale też naszych interesariuszy. Z partnerami dzielą nas branże, ale łączy pasja, dbałość o szczegóły i chęć wychodzenia poza rynkowe standardy. Nieustannie poszukujemy nowych dróg rozwojowych, które przemierzamy razem z kilkudziesięcioma polskimi firmami. Rozwijamy współpracę z polskim biznesem tworząc unikalna wartość opartą na zaufaniu, wiedzy i zaangażowaniu naszych współpracowników. W ten sposób wspieramy rozwój polskiej gospodarki.

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas