Jakub Wróblewski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (socjologia – specjalizacja badania społeczne i analiza danych) i Akademii Służby Publicznej przy Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Wieloletni ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2015-2018 roku członek Zarządu, a w latach 2018-2021 prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Autor raportów, artykułów i prelegent na konferencjach branżowych m.in. International Organization for Cooperation in Evaluation w ramach 13th Biennial Conference organizowanej przez European Evaluation Society (Saloniki, 2018), Kompetencje vs. wyzwania sektora finansowego w Polsce (Poznań, 2018), Sektorowe podejście do kwalifikacji – ramy kwalifikacji, standardy zawodowe, rady ds. kompetencji (Warszawa, 2018), VIII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych (Warszawa, 2019), Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 2019), IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna (Toruń, 2019), Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) – Budownictwo (Warszawa, 2021), Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Moda i innowacyjne tekstylia (Warszawa, 2022), V Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna (Toruń, 2022).

Odpowiada za realizacje usług badawczych i doradczych dla instytucji administracji publicznej m.in. dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Instytutu Badań Edukacyjnych. W ramach IBC Advisory S.A. w randze członka zarządu Spółki odpowiada za współtworzenie strategii, sprzedaż i realizację usług doradczych i badawczych, a także rozwój Krakowskiego oddziału Spółki.

Jakub Wróblewski – Kierownik Projektów 

Obszary praktyki:

Badania i rozwój, ewaluacja, rynek samorządowy, badania gospodarki
', '' ); ?>