+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Potwierdzenia sald

Potwierdzenia sald prosimy wysyłać na adres siedziby Spółki w Warszawie lub elektronicznie na adres ibc@ibc-advisory.pl 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 nasze sprawozdania finansowe badane są przez biegłych rewidentów. Osoby upoważnione samodzielnie do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń w imieniu Spółki albo jednostki organizacyjnej Spółki: Emilian Kołodziej, Jakub Wróblewski, Ewa Kamińska.

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas