+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat działalności IBC Advisory S.A.


Publikowane są tu informacje o zawarciu przez Spółkę wybranych umów, których stronami są jednostki sektora finansów publicznych, a także dane i aktualne informacje dotyczące prowadzonej działalności.

 • 26 czerwca 2024
  IBC SA dostarczy dane w zakresie deficytów kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z Województwa Zachodniopomorskiego
  czytaj więcej
 • 24 maja 2024
  Zawarcie zlecenia wykonawczego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach umowy ramowej.
  czytaj więcej
 • 11 kwietnia 2024
  Zawarcie umowy z Województwem Dolnośląskim na wykonanie badania dot. zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności
  czytaj więcej
 • 15 stycznia 2024
  Podpisanie umowy z Komendantem Głównym Policji
  czytaj więcej
 • 22 grudnia 2023
  Informacja nt. zawarcia umowy z Narodowym Bankiem Polskim
  czytaj więcej
 • 5 grudnia 2023
  IBC Advisory S.A. dostarczy dane na temat inteligentnych specjalizacji i  przepływów międzygałęziowych w  województwie świętokrzyskim
  czytaj więcej
 • 22 listopada 2023
  Urząd Miasta Krakowa
  czytaj więcej
 • 13 listopada 2023
  IBC SA dokona oceny średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  czytaj więcej
 • 9 października 2023
  Europa solidarna z Izraelem
  czytaj więcej
 • 25 września 2023
  IBC Advisory S.A. dostarczy m. st. Warszawa dane dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców metropolii warszawskiej
  czytaj więcej
 • 15 września 2023
  IBC Advisory S.A. zrealizuje kolejne badanie rynku usług telekomunikacyjnych dla UKE
  czytaj więcej
 • 8 września 2023
  IBC Advisory S.A. oceni efekty programów promocji zgodnych z założeniami Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
  czytaj więcej
 • 20 czerwca 2023
  Województwo Pomorskie
  czytaj więcej
 • 27 kwietnia 2023
  IBC Advisory S.A. wykona Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
  czytaj więcej
 • 7 marca 2023
  Firma doradcza IBC Advisory S.A. doradza Kancelarii Premiera w kompleksowej diagnozie gotowości na rozwój cyfrowy całego sektora publicznego
  czytaj więcej
 • 2 stycznia 2023
  Nowa lokalizacja centrum realizacji usług i administracji IBC Advisory S.A. w Warszawie
  czytaj więcej
 • 17 listopada 2022
  IBC S.A. zawarła kolejną umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
  czytaj więcej
 • 31 października 2022
  IBC Advisory S.A. zrealizuje badanie rynku usług telekomunikacyjnych dla UKE
  czytaj więcej
 • 19 września 2022
  Zmiana Statutu Spółki
  czytaj więcej
 • 15 września 2022
  IBC SA zrealizuje dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów badanie spółek skarbu państwa w ramach projektu „W drodze ku doskonałości cyfrowej”.
  czytaj więcej
 • 25 sierpnia 2022
  Powołanie nowego członka zarządu spółki
  czytaj więcej
 • 12 lipca 2022
  IBC GROUP S.A. zrealizuje kolejne badanie w obszarze KIS dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  czytaj więcej
 • 4 lipca 2022
  IBC GROUP S.A. zbada rynek pracy w województwie łódzkim w zakresie zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu
  czytaj więcej
 • 15 kwietnia 2022
  IBC GROUP S.A. wraz z konsorcjantem dokona ewaluacji projektu pozakonkursowego PARP
  czytaj więcej
 • 11 kwietnia 2022
  Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – moda i innowacyjne tekstylia. Premiera wyników badań I edycji
  czytaj więcej
 • 7 marca 2022
  Zakończyliśmy badanie poczucia bezpieczeństwa Polaków
  czytaj więcej
 • 24 stycznia 2022
  IBC GROUP S.A. po raz drugi zbada poczucie bezpieczeństwa Polaków
  czytaj więcej
 • 17 stycznia 2022
  Zakończyliśmy I edycję badań w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa
  czytaj więcej
 • 4 stycznia 2022
  IBC GROUP S.A. przeprowadzi ewaluację działań informacyjno-promocyjnych w województwie wielkopolskim
  czytaj więcej
 • 24 listopada 2021
  Zakończyliśmy I edycję badań w projekcie BBKL -Branża mody i innowacyjnych tekstyliów
  czytaj więcej
 • 6 września 2021
  IBC GROUP SA zrealizuje dwa kolejne badania w obszarze Inteligentnych Specjalizacji dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  czytaj więcej
 • 30 czerwca 2021
  Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Budownictwo. Premiera wyników badań I edycji – 2021
  czytaj więcej
 • 4 lutego 2021
  Przedsiębiorco masz wpływ! Włącz się w proces kształtowania aktualnych i przyszłych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
  czytaj więcej
 • 15 stycznia 2021
  IBC GROUP SA zbada poczucie bezpieczeństwa Polaków
  czytaj więcej
 • 20 grudnia 2020
  IBC GROUP SA zrealizuje badanie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa
  czytaj więcej
 • 14 października 2020
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. przeprowadzi kolejne badania w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego
  czytaj więcej
 • 12 sierpnia 2020
  IBC GROUP SA zbada potrzeby szkoleniowe w sektorze zdrowia
  czytaj więcej
 • 30 lipca 2020
  IBC GROUP SA przeprowadzi ewaluację skuteczności programów profilaktycznych realizowanych w ramach PO WER
  czytaj więcej
 • 22 czerwca 2020
  IBC GROUP SA zawarła kolejny kontrakt z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację usługi „Smart Panel II – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”
  czytaj więcej
 • 19 marca 2020
  List Emiliana Kołodzieja – do klientów i interesariuszy Spółki oraz lokalnych społeczności, przedstawiający działania zaradcze IBC GROUP SA w związku z zagrożeniem wywołanym wirusem SARS-CoV-2 („Koronawirus”).
  czytaj więcej
 • 28 lutego 2020
  IBC GROUP SA zrealizuje pierwsze w Polsce badanie ponownego wykorzystania danych publicznych
  czytaj więcej
 • 17 stycznia 2020
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z IBC GROUP SA umowę na wykonanie usług badawczych. Wartość portfela zamówień Spółki wzrosła o 1,2 mln zł.
  czytaj więcej
 • 20 listopada 2019
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. opracuje system zarządzania kompetencjami pracowników i funkcjonariuszy KAS dla Ministerstwa Finansów
  czytaj więcej
 • 5 listopada 2019
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości
  czytaj więcej
 • 17 października 2019
  IBC GROUP S.A. zawarła aneks do umowy z Instytutem Badań Edukacyjnych na badania w ramach ZSK dot. m.in. realizacji dodatkowych analiz jakościowych
  czytaj więcej
 • 16 października 2019
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. partnerem badawczym Narodowego Banku Polskiego
  czytaj więcej
 • 17 września 2019
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zbada innowacyjne rozwiązania w kontekście problemów osób niepełnosprawnych
  czytaj więcej
 • 5 września 2019
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę na badanie potrzeb kompetencyjnych i szkoleniowych
  czytaj więcej
 • 22 sierpnia 2019
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zrealizuje dla Instytutu Badań Edukacyjnych badania w ramach projektu dotyczącego oceny funkcjonowania kwalifikacji
  czytaj więcej
 • 10 sierpnia 2019
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. ponownie zbada rynek pracy w województwie łódzkim
  czytaj więcej
 • 30 maja 2019
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie badania ewaluacyjnego
  czytaj więcej
 • 9 maja 2019
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na wykonanie badania diagnostyczno-prognostycznego
  czytaj więcej
 • 26 kwietnia 2019
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na wykonanie badania ewaluacyjnego
  czytaj więcej
 • 23 kwietnia 2019
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Ministerstwem Finansów na prognozowanie zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej
  czytaj więcej
 • 13 marca 2019
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zakończyła badanie dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  czytaj więcej
 • 11 października 2018
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na wykonanie badania ewaluacyjnego
  czytaj więcej
 • 28 września 2018
  28 września 2018, prezentacja wyników badania dla Ministerstwa Zdrowia „Ocena realizacji Planów Działań w sektorze zdrowia” w trakcie spotkania Grupy Sterującej Ewaluacją PO WER.
  czytaj więcej
 • 18 września 2018
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zakończył II etap badania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  czytaj więcej
 • 27 sierpnia 2018
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zakończyła II etap badania dla Ministra Zdrowia
  czytaj więcej
 • 13 czerwca 2018
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. rozpoczyna II etap badania dla Ministra Zdrowia
  czytaj więcej
 • 1 czerwca 2018
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zakończył I etap badania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  czytaj więcej
 • 30 stycznia 2018
  IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie badania ewaluacyjnego
  czytaj więcej
 • 8 grudnia 2017
  IBC GROUP S.A. zakończyła I etap badania dla Ministra Zdrowia
  czytaj więcej
 • 17 listopada 2017
  Zakończyliśmy ewaluację dla Ministra Energii
  czytaj więcej
 • 17 sierpnia 2017
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała umowę z Centralnym Ośrodkiem Informatyki
  czytaj więcej
 • 8 sierpnia 2017
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. realizuje kolejne zamówienie dla Ministerstwa Zdrowia
  czytaj więcej
 • 14 lipca 2017
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zrealizuje kolejny projekt dla Krajowego Centrum ds. AIDS
  czytaj więcej
 • 28 kwietnia 2017
  IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna zawarła umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na wykonanie badania ewaluacyjnego
  czytaj więcej
 • 20 kwietnia 2017
  IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna przeprowadzi badanie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
  czytaj więcej
 • 11 kwietnia 2017
  IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna zrealizuje zamówienie dla Ministerstwa Energii
  czytaj więcej
 • 3 lutego 2017
  Ministerstwo Rozwoju opublikowało raport z ewaluacji ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  czytaj więcej
 • 15 stycznia 2017
  Zakończenie pierwszej edycji badania dla Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego
  czytaj więcej
 • 1 października 2016
  Podsumowanie diagnozy stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystujących doświadczenia realizacji Programu SPIN – TECH
  czytaj więcej
 • 11 sierpnia 2016
  IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna zawarła umowę z Ministerstwem Rozwoju na wykonanie badania ewaluacyjnego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  czytaj więcej
 • 29 lipca 2016
  IBC GROUP S.A. zakończyło kolejną edycję badania inwestorów zagranicznych w Małopolsce
  czytaj więcej
 • 28 lipca 2016
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zrealizuje kolejne projekty dla Krajowego Centrum ds. AIDS
  czytaj więcej
 • 25 maja 2016
  Zmiana godzin pracy w dniu 27 maja 2016 r.
  czytaj więcej
 • 8 kwietnia 2016
  Zawarcie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. IBC GROUP Central Europe Holding S.A. przeprowadzi diagnozę stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystując doświadczania realizacji Programu SPIN-TECH.
  czytaj więcej
 • 19 lutego 2016
  IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna zbada kierunki rozwoju eksportu i importu na Dolnym Śląsku
  czytaj więcej
 • 16 lutego 2016
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Partnerem Badawczym Muzeum Narodowego w 2016 r.
  czytaj więcej
 • 27 stycznia 2016
  IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna przeprowadzi analizę epidemiologiczną województwa dolnośląskiego w kontekście wsparcia dostępnego w ramach RPO WD 2014-2020
  czytaj więcej
 • 22 stycznia 2016
  IBC GROUP S.A. otwiera Centrum Usług Wspólnych (PMO) dla Sektora Publicznego na PGE Narodowym
  czytaj więcej
 • 30 grudnia 2015
  IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna zwiększa backlog na rok 2016. Spółka zrealizuje badania dotyczące inwestycji zagranicznych w Małopolsce
  czytaj więcej
 • 16 listopada 2015
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. realizuje kolejne zamówienie dla Ministerstwa Zdrowia
  czytaj więcej
 • 23 września 2015
  IBC GROUP Central Europe Holding SA dla Ministra Zdrowia
  czytaj więcej
 • 15 maja 2015
  IBC GROUP Central Europe Holding SA dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Spółka rozpoczyna realizację kolejnego kontraktu w sektorze publicznym.
  czytaj więcej
 • 14 marca 2015
  IBC GROUP Central Europe Holding S.A. realizuje największe ogólnopolskie badanie pracowników polskiego wymiaru sprawiedliwości
  czytaj więcej

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas