19 marca 2020, List Emiliana Kołodzieja – do klientów i interesariuszy Spółki oraz lokalnych społeczności, przedstawiający działania zaradcze IBC GROUP SA w związku z zagrożeniem wywołanym wirusem SARS-CoV-2 („Koronawirus”).

Szanowni Państwo,

w imieniu własnym, a także zarządu, kierownictwa oraz wszystkich pracowników IBC GROUP Central Europe Holding S.A. dziękuję za dotychczasowe zaufanie i korzystanie z usług, które świadczymy. W związku wprowadzeniem w Polsce i na świecie stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 („Koronawirus”), a także z związku z ogłoszeniem w dn. 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanu pandemii Koronawirusa, znajdujemy się w momencie szczególnym dla światowej gospodarki.

Sytuacja zmienia się dynamicznie każdego dnia, dlatego szczególnie ważne jest, abyśmy wszyscy byli dobrze poinformowani i mogli zminimalizować wpływ tej sytuacji na nasze życie osobiste i zawodowe. Dlatego chciałbym osobiście przekazać Państwu informacje o wpływie COVID-19 na działalność IBC GROUP Central Europe Holding S.A. i poinformować o krokach, które podejmujemy, aby zminimalizować potencjalny negatywny wpływ naszych usług na naszych klientów, interesariuszy i uczestników rynku, na którym funkcjonujemy.

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. jest dostawcą usług badawczych, doradczych oraz szkoleniowych, realizującym projekty w sektorze publicznym bezpośrednio angażujące do udziału w nich podmioty oraz osoby fizyczne.  Posiadamy rozległą sieć doradców, konsultantów oraz badaczy, która świadczy usługi w bezpośrednim kontakcie z klientami. IBC GROUP SA każdego dnia, bada oraz szkoli dziesiątki osób na terenie całego kraju, w tym realizuje strategiczne projekty badawcze i doradcze dla Polskiego Rządu. Projekty te obejmują równolegle wiele tysięcy osób i interesariuszy. Dlatego dostosowanie podejmowanych przez nas działań do sytuacji ogłoszonego zagrożenia epidemicznego ma ogromne znaczenie.

IBC GROUP SA ma duże doświadczenie w świadczeniu usług i podejmuje obecnie działania, minimalizujące negatywny wpływ świadczenia usług na otoczenie w kontekście możliwości rozwoju pandemii. Uważnie monitorujemy sytuację i podejmujemy niezbędne kroki, aby zapewnić minimalny wpływ naszych usług na możliwość rozwoju pandemii upewniając się każdego dnia, że nasze działania podejmowane w ramach realizowanych zobowiązań są bezpieczne dla społeczeństwa.

Mając na uwadze powyższe, wystąpiliśmy w ramach wszystkich realizowanych umów o zmiany terminów ich wykonania, a także o dostosowanie sposobu realizacji umów do katalogu działań, określonego przez Polski Rząd, którego celem jest minimalizowanie skutków rozwoju pandemii Koronowirusa. W tym celu podjęliśmy starania, aby zastąpić badania realizowane w formule face-to-face, wywiadami prowadzonymi przez telefon oraz internet, natomiast szkolenia, spotkania i konferencje, zastąpić wydarzeniami organizowanymi w formie webinariów. Podjęliśmy także starania, aby wszystkie możliwe osobiste spotkania, zastąpić spotkaniami w formie tele i wideo-konferencji.

Pragnę przekazać, że sytuacja Spółki ma charakter stabilny i brak jest zagrożenia dla ciągłości jej działania. Spółka ma zawarte długoterminowe kontrakty, których sposób wykonywania można dostosować do obowiązujących w Polsce i Europie regulacji. Tym samym, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, możliwe jest świadczenie usług i generowanie wszelkich przepływów na niezmienionym poziomie.

Na koniec zapewniamy, że bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i społeczności, które obsługujemy, jest najwyższym priorytetem Zarządu Spółki IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Jako Spółka wdrożyliśmy wszelkie środki, aby zminimalizować ryzyko, na które mogą być narażeni nasi pracownicy i klienci, a w szczególności osoby badane, szkolone i objęte realizowanymi przez nas projektami.

Fundamentalne znaczenie dla minimalizacji skutków pandemii w gospodarce światowej, będzie elastyczne dostosowywanie sposobu świadczenia usług do zmieniających się uwarunkowań społecznych i zdrowotnych. Jesteśmy dumni z tego, że możemy nadal świadczyć wiodące w branży usługi doradcze i badawcze, nawet w tym trudnym okresie, a co istotne, w sposób bezpieczny dla wszystkich społeczności, które nas otaczają.

Aby uzyskać najnowsze aktualizacje dotyczące potencjalnego wpływu sytuacji zagrożenia epidemicznego na nasze usługi oraz w celu uzyskania informacji o statusie swoich usług prosimy o kontakt z liderami poszczególnych projektów lub z naszymi biurami.

Dziękujemy za niezachwiane zaufanie i deklarujemy dalszą chęć współpracy z Państwem.

Z pozdrowieniami,

Emilian Kołodziej