+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Ludzie

Zarząd

Kierownictwo firmy tworzy zarząd, który ją reprezentuje i realizuje strategię skalowania biznesu i budowy wartości. Zarząd sprawuje nadzór nad efektywnością operacyjną Spółki, współpracą z klientami i dostawcami oraz umacnia pozycję rynkową. Poniżej prezentujemy osoby zarządzające.

Doradztwo strategiczne i prawne, badania i rozwój, PPP, fuzje i przejęcia
Badania i rozwój, ewaluacja, rynek samorządowy, badania gospodarki
Zamówienia publiczne i procesy zakupowe, organizacja wewnętrzna i relacje z kontrahentami

Analitycy i Eksperci

Zespół firmy tworzą socjologowie, ekonomiści, psychologowie i prawnicy, którzy łączą rozwój kariery naukowej z biznesem. Posiadają ugruntowany warsztat analityczny, silne przygotowanie merytoryczne, dostęp do nowych technologii i background naukowy.

Badania i rozwój, metody ilościowe i jakościowe, ekonometria, prognozowanie, porównania międzynarodowe
Kierowanie projektami, UX Design, Nowe Technologie, Nowe Media, Produkty Cyfrowe
Kierowanie projektami, badania w sektorze publicznym, analizy gospodarcze, foresight, badania kapitału ludzkiego
Badania dotyczące systemu ochrony zdrowia, gospodarki, ekonomii i zarządzania
Badania społeczne i rynkowe, koordynacja projektów, client service
Rynek pracy, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, rozwój społeczeństwa informacyjnego
Badania w sektorze publicznym, analizy gospodarcze, foresight, innowacje
Weryfikacja materiału badawczego, obsługa projektów, analityka danych
Badanie ewaluacyjne i społeczne, analityka i kontrola danych, analizy statystyczne
Socjologia edukacji, badania rynku, statystyczna analiza danych
Zarządzanie strategiczne, analizy otoczenia, analizy interesariuszy, projektowanie modeli biznesowych
Globalne łańcuchy wartości, handel międzynarodowy, transport i logistyka
Planowanie logiki procesów badawczych, opracowywanie koncepcji planów analiz
Badania społeczne, Krajowe Inteligentne Specjalizacje KIS, badania sektora kultury
Smart supply chain, smart logistics, łańcuchy dostaw
Budownictwo, zarządzanie projektami, analiza ryzyka, Circular Economy
Badania w sektorze publicznym, analizy gospodarcze
Badania w sektorze publicznym, polityka społeczna, migracje
Badania dotyczące systemu ochrony zdrowia, gospodarki, ekonomii i zarządzania
Badania w sektorze publicznym, analizy gospodarcze, foresight, innowacje
Analityka i kontrola danych, modelowanie ekonometryczne, analizy statystyczne
Rekrutacja respondentów, Mystery Client, transkrypcje badań, panel badawczy
Zamówienia publiczne, obsługa korporacyjna, umowy, prawo gospodarcze i publiczne

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu i Kodeksu spółek handlowych. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Radę Regulamin. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Strategia, inwestycje i rozwój, współpraca międzynarodowa, nowe rynki
Relacje zewnętrzne i społeczna odpowiedzialność biznesu

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas