Agnieszka Suska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia i socjologia – specjalizacja: badania społeczne i analiza danych) oraz studiów podyplomowych m. in. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie grafiki komputerowej. Ekspert w zakresie analizy danych i raportowania w obszarze usług badawczych dla administracji rządowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji centralnej i samorządowej (między innymi jako członek Międzyresortowego Zespołu ds. Statystyki Kultury przy Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Małopolskim Obserwatorium Gospodarki oraz specjalista ds. metodologii badań Głównego Urzędu Statystycznego), organizacjami międzynarodowymi (UNESCO i EUROSTAT w zakresie działań umożliwiających pozyskiwanie jednolitych danych dla celów porównań międzynarodowych) oraz badaczami akademickimi (zatrudnienie w roli niezależnego badacza i analityka m.in. w grantach badawczych Narodowego Centrum Nauki i Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS. 

Agnieszka Suska

Obszary praktyki:

Badanie ewaluacyjne i społeczne, analityka i kontrola danych, analizy statystyczne
', '' ); ?>