Łukasz Nazarko

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Specjalizuje się w badaniach typu foresight, technology assessment, zarządzaniem technologiami, polityką innowacyjną oraz ekonomiką innowacji.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku stosunki międzynarodowe oraz Programu Studiów Europejskich i Nordyckich na Uniwersytecie w Turku (Finlandia). Stypendysta Japan Foundation Fellowship for Intellectual Exchange Programme na Uniwersytecie Tokijskim. Rozprawę doktorską pt. Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa obronił z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Pełni funkcję Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju. Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika Engineering Management in Production and Services (EMPAS), zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Akademia Zarządzania i członkiem rady redakcyjnej Journal of Engineering, Project and Production Management. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.

Łukasz Nazarko

Obszary praktyki:

Badania w sektorze publicznym, analizy gospodarcze, foresight, innowacje
', '' ); ?>