+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Usługi specjalistyczne w zakresie monitoringu i ewaluacji

Reprezentujemy innowacyjne i naukowe podejście do badań ewaluacyjnych i społeczno-ekonomicznych. Wspieramy naszych klientów w planowaniu interwencji publicznych, wdrażaniu programów i ocenie ich efektów oraz rezultatów.


Świadczymy specjalistyczne usługi badawcze w zakresie monitoringu i ewaluacji, które wzmacniają wydajność badanych programów i projektów. Nasze innowacyjne narzędzia i doświadczenie w zarządzaniu strategicznym opartym na wynikach i podejmowaniu decyzji, w połączeniu z silnym nastawieniem na wielopoziomową triangulację empiryczną i transfer do projektów podstaw i teorii naukowych, gwarantują rzetelność procesów ewaluacji.

Badania ewaluacyjne, które realizujemy, ukierunkowane są na pobudzanie wzrostu, rozumianego jako umacnianie skuteczności wsparcia publicznego w ramach podejmowanych przez naszych klientów interwencji. Wyniki realizowanych ewaluacji, opieramy na dowodach empirycznych i zachowaniu w procesach badawczych naukowej rzetelności. Współpracujemy z kluczowymi ekspertami, którzy w większości tworzyli rynek badań ewaluacyjnych w Polsce, jeszcze w okresie przedakcesyjnym. Wyróżnia nas kontakt i silna współpraca z ekspertami zagranicznymi, gwarantująca transfer do prowadzonych badań, spojrzenia nie tylko regionalnego (na poziomie Polski i Europy) ale również, globalnego. Nasze usługi obejmują zarówno realizację badań ewaluacyjnych o charakterze strategicznym, jak również realizację badań utylitarnych o charakterze operacyjnym. Wykorzystujemy partycypacyjny model ewaluacji w prowadzonych badaniach, którym towarzyszy również, świadczenie usług doradczych dla instytucji, które obsługujemy.

Wyjaśniamy skutki badanych i mierzonych interwencji. Stosujemy w badaniach ewaluacyjnych podejście kontrfaktyczne, eksperymentalne i etnograficzne. Nasze podejście metodologiczne do badań ex-ante PO na lata 2014-2020 spójne jest z Wnioskami z realizacji Polityki Spójności w świetle wyników prac analityczno-ewaluacyjnych okresu 2004–2006 (dokument przyjęty przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju w dn. 19 maja 2011 r.), dokumentem Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006  (Warszawa 2010, opr. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz raportem Polityka Spójności oparta na wynikach i jej rola w realizacji celów strategii Europa 2020 (Tytuł oryginału: Evidence-based Cohesion Policy and its role in achieving Europe 2020 objectives, opr. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas