+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Badania i rozwój

W sektorze B2B – rozumiemy potrzeby marek i konsumentów. W sektorze Public tworzymy, rozwijamy i umacniamy polityki publiczne. Posiadamy multiproduktową ofertę usług badawczych i prognostycznych zarówno dla instytucji biznesowych jak i publicznych. Dzięki wieloletniej i sprawdzonej współpracy z naszymi dostawcami, posiadamy szerokie zaplecze badawcze i dostęp do najnowszych światowych rozwiązań technicznych. Wdrażamy również własne autorskie narzędzia analityczne.


Posiadamy szerokie empiryczne spojrzenie na rynki i konsumentów, skoncentrowane na pobudzaniu wzrostu. Oferujemy naszym klientom, kompleksową realizację badań opinii i rynku z wykorzystaniem wszystkich dostępnych rynkowo technik badań ilościowych i jakościowych. Na potrzeby konceptualizacji projektów badawczych wdrażamy podejście Mixe Mode Survey Design, gwarantując wielopoziomową triangulację metodologiczną procesów empirycznych. Szczególną wagę, przywiązujemy do jakości prowadzonych badań i procesu ich szczegółowej kontroli.

Badania prowadzimy w ramach poszczególnych grup respondentów, z których wyróżniamy segment osób indywidualnych (ludność, gospodarstwa domowe, konsumenci), segment biznesowy (podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa i instytucje prywatne) i segment publiczny (instytucje rządowe, spółki skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego).

Naszych klientów wspieramy w badaniu wizerunku i postrzegania marek i regionów, ocenie satysfakcji, segmentacji klientów, szacowaniu wielkości rynku i mierzeniu procesu decyzyjnego. Badamy komunikację (wewnętrzną i zewnętrzną, pionową i poziomą), dystrybucję i zachowania konsumentów. Analizujemy strategie marek, skuteczność strategii sprzedażowych i wdrożeniowych.

Realizujemy dedykowane klientom projekty badawcze o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Obserwujemy konsumentów a dzięki własnym narzędziom, w sposób projekcyjny, możemy szacować ich przyszłą aktywność. Specjalizujemy się w badaniach custom – designed. Wspieramy naszych klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji, dostarczając wiedze marketingową. Przez 10 lat naszej działalności zbudowaliśmy cenione przez naszych klientów zespoły eksperckie, które wzajemnie wymieniają i udoskonalają wiedzę. Składają się one z socjologów, ekonometryków, analityków, ekonomistów, psychologów społecznych i pracowników realizacyjnych. Cechuje nas uznanie dla wiedzy naukowej i implementowanie podstaw teoretycznych do prowadzonych badań i analiz. Bezwzględnie przestrzegamy zasad etyki zawodowej i zaleceń kodeksu Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku. Dzięki przyjętemu modelowi pracy, nasze projekty mają specjalistyczny i ekspercki charakter. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami.

Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas