+48 (22) 250 18 39 Pn. – Pt. 8:30 – 16:30

Doradztwo biznesowe i strategiczne

Pomagamy naszym klientom działać efektywniej. Wspieramy przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w poprawie efektywności, zarządzaniu ryzykiem i implementacji nowoczesnych narzędzi IT.


Rozwiązujemy problemy naszych klientów. Obsługujemy polskie lokalne i rodzinne przedsiębiorstwa, jak również międzynarodowe korporacje i instytucje publiczne. Nasze podejście oparte jest na połączeniu lokalnego spojrzenia i rozpoznaniu regionalnych uwarunkowań gospodarczych w Polsce z międzynarodową perspektywą, wiedzą i doświadczeniem członków zespołu doradztwa biznesowego i strategicznego.

Nasze usługi, świadczone na podstawie międzynarodowych standardów, obejmują m.in. tworzenie i aktualizowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw, mapowanie procesów wewnętrznych i operacjonalizację tych procesów. Doradzamy strategicznie w zakresie zarządzania zmianą i optymalizacji instytucji. Świadczymy usługi w zakresie tworzenia analiz strategicznych, określaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku, zmian w strukturze organizacyjnej, wdrażaniu systemów jakości, rozłożenia zasobów. Nasze usługi doradztwa strategicznego i biznesowego związane są także z kapitałem ludzkim. Obejmują specjalistyczne wsparcie w zakresie szeroko rozumianego kapitału ludzkiego, a w jego ramach budowę systemów opisów stanowisk pracy, przygotowywanie i wdrażanie efektywnych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi, analizowanie potrzeb szkoleniowych. Wykorzystujemy metody pracy, m.in. takie jak:

 • TQM (Total Quality Management),
 • Łańcuch wartości dodanej,
 • BPR (business proces reengineering),
 • Six Sigm – jako metoda wyznaczania i kontroli celów procesu zmian i wdrażanej strategii dla TQM czy BPR,
 • podniesienie poziomu innowacyjności organizacji.

Nasze usługi zorientowane są na określanie optymalnej drogi rozwoju spośród możliwych wariantów i scenariuszy rynkowych, nakierowanej na wzrost wartości firmy. Nasza oferta obejmuje także:

 • projektowanie i wdrażanie Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard),
 • projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania efektywnością w oparciu o Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI),
 • projektowanie i wdrażanie systemów Management by Objectives.

Nasze usługi doradztwa biznesowego i strategicznego, pozwalają klientom m.in. na:

 • lepsze wykorzystanie zasobów,
 • redukowanie kosztów,
 • eliminację niesprawnych procesów,
 • eliminację nierentownych obszarów,
 • zwiększanie skali działania w oparciu o posiadany potencjał,
 • poprawę jakości.


Ewa Kamińska

Obszar administracji i zakupów

Dyrektor zarządzający | Warszawa

Napisz do nas