Łukasz Arendt

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2020
– 2021 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, a w okresie
2016 –2019 r. dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Członek Komitetu
Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023,
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Województwa Mazowieckiego kadencji 2019-2022,
Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Ekspert Team Europe.
Ekspert w międzynarodowych projektach realizowanych m.in. na zlecenie Dyrekcji
Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego, CEDEFOP-u, EUROSTATU,
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Uczestnik krajowych projektów badawczych (m.in. „Polaryzacja polskiego rynku pracy w
kontekście zmiany technologicznej”, „Segmentacja rynków pracy. Studium przypadku
Polski”, „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność –
analiza makro- i mikroekonomiczna”; „Ocena wdrożenia modelu flexicurity w polskiej
polityce rynku pracy oraz rekomendacje dalszych działań”) i wdrożeniowych (m.in. „System
Prognozowania Polskiego Rynku Pracy”, „Opracowanie zintegrowanego systemu
prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia”,
„Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym
rynku pracy – współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy”).

Łukasz Arendt

Obszary praktyki:

Rynek pracy, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, rozwój społeczeństwa informacyjnego

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/platne/serwer156053/public_html/ibcdev/wp-content/themes/kraft-lite/content-single.php on line 39