Piotr Karniej

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w specjalności zarządzanie w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert zaangażowany od 1999 roku w rozwój nauk o zdrowiu i badania naukowe związane ze zdrowiem publicznym. Posiada doświadczenie zarówno w budowie struktur systemowych (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna), a także jako doradca restrukturyzacyjny podmiotów leczniczych i członek zarządu prywatnych firm świadczących usługi medyczne. Zajmuje się zarządzaniem w ochronie zdrowia.

Jestem autorem i współautorem artykułów naukowych o łącznym współczynniku Impact Factor 73,246.
Jego Indeks Hirscha wynosi 5(10/2022). Jest współredaktorem naukowym książek z dziedziny zarządzania w ochronie zdrowia. Od wielu lat jest recenzentem naukowym czasopism z grupy wydawniczej MDPI (Healthcare, International Journal of Environmental Research and Public Health, Sustainability, Venerology). Posiada status naukowego badacza współpracującego na Uniwersytecie regionu La Rioja w Logroño. W ramach IBC Advisory S.A.  doradza jako Ekspert w realizacji projektów analitycznych dotyczących usprawnień administracji w obszarze Ochrony Zdrowia oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

dr Piotr Karniej

Obszary praktyki:

Badania dotyczące systemu ochrony zdrowia, gospodarki, ekonomii i zarządzania
', '' ); ?>