Piotr Klatta

Doktor nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa). Przed dołączeniem do IBC Advisory S.A. pracował w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Analityk, kierownik projektów i ekspert Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Specjalizuje się w planowaniu badań, analizie danych zastanych (desk research) oraz we wspieraniu zespołów badawczych.

Posiada doświadczenie we współpracy ze szkołami i uczelniami, instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest autorem oraz redaktorem publikacji naukowych i tekstów popularyzujących wyniki badań. W IBC Advisory S.A. pełni funkcję kierownika projektów w krakowskim zespole badawczym, dbając o motywację i rozwój pracowników oraz budując relacje z klientami.

Tańczy tango argentyńskie i żegluje.

Piotr Klatta

Obszary praktyki:

Kierowanie projektami, badania w sektorze publicznym, analizy gospodarcze, foresight, badania kapitału ludzkiego
', '' ); ?>