Adrian Kargul

Absolwent socjologii (specjalizacja e-gospodarka) Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu i realizacji badań marketingowych oraz społecznych zarówno w segmencie biznesowym jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w obszarach analitycznych związanych z nowymi technologiami informatycznymi, branżą IT, nowymi mediami, a także w projektowaniu produktów cyfrowych (Product Design) i badaniach doświadczeń użytkownika (User Experience).

Autor raportów badawczych w projektach takich jak: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (PARP), System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (PARP), SMART SKILLS – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki (PARP), Ocena działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do grup docelowych WRPO 2014+ wraz z opracowaniem przesłanek dla Strategii komunikacji FEW 2021-2027 (UMWW).

W ramach IBC Advisory S.A. jako kierownik projektów koordynuje działania Krakowskiego zespołu badawczego, dba o rozwój pracowników, nadzoruje działania dostawców i buduje relacje z klientami. Posiada doświadczenie we współpracy z największymi instytucjami administracji publicznej.

Adrian Kargul

Obszary praktyki:

Kierowanie projektami, UX Design, Nowe Technologie, Nowe Media, Produkty Cyfrowe
', '' ); ?>