Jarosław Górecki

Adiunkt w Katedrze Budownictwa Zrównoważonego na Wydziale Budownictwa, Architektury i
Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Stypendysta rządu francuskiego i beneficjent programu Sejours Scientifiques de Haut Niveau (SSHN) –
pobyt badawczy w uczelni Université Clermont Auvergne w 2022 roku. Autor metody analizy ryzyka
kosztów przedsięwzięć budowlanych „COMAR” i metodyki ewaluacji kandydata na menedżera ds.
Circular Economy w przedsięwzięciach inwestycyjno-budowlanych. Od 2009 roku uprawniony do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od roku 2014 biegły sądowy
w zakresie budownictwa. W dorobku zawodowym wyróżnić można kilkunastoletnią pracę na uczelni,
liczne staże zagraniczne na uczelniach w Azerbejdżanie, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Turcji i
Włoszech, kilkuletnią pracę na budowach w roli inżyniera budowy oraz sporządzenie szeregu
świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także
rozmaitych opinii wydanych w charakterze biegłego sądowego. Aktywny członek Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, członek Komisji ds. BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, wieloletni działacz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
wiceprzewodniczący zarządu PZITB Oddział w Bydgoszczy.

Jarosław Górecki

Obszary praktyki:

Budownictwo, zarządzanie projektami, analiza ryzyka, Circular Economy

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/platne/serwer156053/public_html/ibcdev/wp-content/themes/kraft-lite/content-single.php on line 39