Jarosław Górecki

Adiunkt w Katedrze Budownictwa Zrównoważonego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Stypendysta rządu francuskiego i beneficjent programu Sejours Scientifiques de Haut Niveau (SSHN) – pobyt badawczy w uczelni Université Clermont Auvergne w 2022 roku. Autor metody analizy ryzyka kosztów przedsięwzięć budowlanych „COMAR” i metodyki ewaluacji kandydata na menedżera ds. Circular Economy w przedsięwzięciach inwestycyjno-budowlanych. Od 2009 roku uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od roku 2014 biegły sądowy w zakresie budownictwa. W dorobku zawodowym wyróżnić można kilkunastoletnią pracę na uczelni, liczne staże zagraniczne na uczelniach w Azerbejdżanie, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Turcji i Włoszech, kilkuletnią pracę na budowach w roli inżyniera budowy oraz sporządzenie szeregu świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także rozmaitych opinii wydanych w charakterze biegłego sądowego.

Aktywny członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członek Komisji ds. BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wieloletni działacz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, wiceprzewodniczący zarządu PZITB Oddział w Bydgoszczy.

Jarosław Górecki

Obszary praktyki:

Budownictwo, zarządzanie projektami, analiza ryzyka, Circular Economy
', '' ); ?>