Aleksandra Wagner

Doktor habilitowana w dyscyplinie socjologia, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła staż naukowo-badawczy w Rzymie (La Sapienza University) oraz w Jenie ( Friedrich-Shiller Universitat). Pełni naukową funkcję visiting researcher w University of Cambridge w Leverhulme Center of Future Intelligence.
Aktywnie rozwija współpracę naukowo-badawczą z National Taiwan University w Tajpej w zakresie rozwoju technologii odpowiedzialnych społecznie. Współautorka i koordynatorka specjalizacji Komunikowanie Społeczne w ramach studiów magisterskich w Instytucie Socjologii UJ. Projektuje i bada procesy partycypacji w miastach i organizacjach. Autorka kilkudziesięciu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz dwóch książek. Autorka opracowania nt. dialogu i mediów w podręczniku pt. Energy and Society wydanego przez Oxford University Press. Specjalizuje się także w obszarze komunikowania społecznego, masowego i instytucjonalnego. Autorka innowacyjnej aplikacji w sektorze transportu elektronicznego oraz konsultantka w procesie komercjalizacji metody badawczej Capturing Invisible®. Założycielka i koordynatorka inicjatywy Dialogue for Policy (dialogueforpolicy.com.pl). Zrealizowała ponad 40 projektów konsultacyjnych, szkoleniowych  i badawczych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. Zasiada w zarządzie RN 12 Environment and Society w ramach European Sociological Association. Od roku 2012 prowadzi autorskie badania naukowe dotyczące społecznych aspektów transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w tym także społecznej oceny technologii. Współorganizatorka cyklicznej konferencji Energy&Society, która od roku 2012 odbywa się w kolejnych miastach Europy.

Aleksandra Wagner

Obszary praktyki:

Badania w sektorze publicznym, analizy gospodarcze
', '' ); ?>