Emilia Jaroszewska

Doktor habilitowana nauk społecznych, absolwentka polityki społecznej i dziennikarstwa,
stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst. Pracownik naukowo-dydaktyczny
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Przez wiele lat kierownik podyplomowych studiów Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją
i szkoleń Organizowanie Pomocy Społecznej oraz koordynatorka programu Erasmus i
warsztatów realizowanych w ramach międzynarodowej wymiany studentów. Do likwidacji
Instytutu Polityki Społecznej pełniła rolę Pełnomocnika IPS ds. Promocji. Była też
redaktorem tematycznym periodyku Studia – Politica Germanica wydawanego przez
Politologiczną Pracownię Studiów nad Niemcami WDiNP UW.

Autorka badań naukowych i raportów z zakresu polityki społecznej, przede wszystkim w
obszarze migracji. Jej publikacje dotyczą głownie problematyki migracji oraz zagadnień
komunikowania interpersonalnego i międzykulturowego.

Od lat zaangażowana również w projekty o charakterze aplikacyjnym – np. skuteczny start
zawodowy (Innohuman), wdrożenia nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania
rehabilitacją jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce (koordynowany
przez PFRON).

Emilia Jaroszewska

Obszary praktyki:

Badania w sektorze publicznym, polityka społeczna, migracje
', '' ); ?>