Tomasz Białowąs

Doktor habilitowany w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Autor publikacji i raportów dotyczących globalnych łańcuchów wartości, fragmentaryzacji produkcji, konkurencyjności międzynarodowej, handlu międzynarodowego i wzrostu gospodarczego.

Wykonawca międzynarodowych projektów badawczych finansowanych ze środków Komisji Europejskiej z obszaru handlu międzynarodowego, globalnych łańcuchów wartości, connecivity oraz bezpieczeństwa energetycznego: Building Connectivity: Strategies for EU- Asia Relations, Heart of Anatolia European Centre of Excellence, Building bridges with Europe and with the World, E-Learning Innovation and Sustainable Albanian Agriculture.

Tomasz Białowąs

Obszary praktyki:

Globalne łańcuchy wartości, handel międzynarodowy, transport i logistyka
', '' ); ?>