Patrycja Barwińska

Studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Socjologia ze specjalizacją Analiza danych i badania społeczne. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z instytucjami badawczymi wyspecjalizowanymi w ewaluacjach i analizach polityk publicznych oraz badaniach rynku. Posiada doświadczenie w realizacji badań naukowych we współpracy z uczelniami wyższymi. Autorka raportów i rekomendacji w segmencie biznesowym i publicznym.

Jej zainteresowania badawcze obejmują analizę efektywności i skuteczności polityk publicznych, partycypacji społecznej, zrównoważonego rozwoju. W Zespole IBC odpowiada za planowanie logiki procesów badawczych i opracowywanie koncepcji planów analiz.

Patrycja Barwińska

Obszary praktyki:

Planowanie logiki procesów badawczych, opracowywanie koncepcji planów analiz
', '' ); ?>