Anna Sławik

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, analizie otoczenia, analizie interesariuszy, projektowaniu modeli biznesowych. Jest autorką Metodologii Identyfikacji Strategicznych Interesariuszy MISS® https://miss.uj.edu.pl/pl/?/pl. Posiada duże doświadczenie praktyczne zdobyte w działach strategii i komunikacji korporacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych. Członek Strategic Management Society. Zaangażowana w stałą współpracę z University of Canterbury Business School (Nowa Zelandia). Była ekspertem zewnętrznym ds. oceny wniosków w zakresie zarządzania w ramach konkursu o nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego (organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych).

Publikacje naukowe: https://orcid.org/0000-0002-1897-5135

Anna Sławik

Anna Sławik

Obszary praktyki:

Zarządzanie strategiczne, analizy otoczenia, analizy interesariuszy, projektowanie modeli biznesowych
', '' ); ?>