Emilian Kołodziej – Prezes Zarządu

Założyciel, główny akcjonariusz i prezes zarządu Spółki (od 2005 roku). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz ukończone studia podyplomowe na kierunku Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Zarządza działalnością Spółki i jest odpowiedzialny za wdrażanie jej strategii. Współautor raportów i analiz związanych z problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także z polityką społeczną, rynkiem pracy, cyfryzacją państwa oraz zagadnieniami dotyczącymi rozwoju sektora ochrony zdrowia, rozwoju regionalnego i rozwoju przedsiębiorczości. Ceni sztukę, współfinansuje inicjatywy wspierające młodych twórców oraz instytucje kultury.

Emilian Kołodziej – Prezes Zarządu

Obszary praktyki:

Doradztwo strategiczne i prawne, badania i rozwój, PPP, fuzje i przejęcia
', '' ); ?>