Ewa Kamińska – Dyrektor Zarządzający, Prokurent

Z IBC Advisory S.A. związana od 2010 r. Jako Dyrektor Zarządzający i Prokurent odpowiada za działalność operacyjną Spółki, a także kontakt z kluczowymi klientami oraz kontrahentami. Współtworzy politykę firmy oraz podejmuje decyzje strategiczne dotyczące realizowanych zobowiązań. Odpowiada za działania zapewniające spójność marki, marketingu i komunikacji oraz nadzoruje kluczowe obszary w pozyskiwaniu nowych odbiorców i budowaniu relacji z klientami. Posiada doświadczenie w zarządzaniu biznesem, sprzedaży i doradztwie, które zdobyła głównie w branży usług badawczych. Ekspert prawa zamówień publicznych. Lider zespołów w ramach realizowanych przez Spółkę kontraktów i zamówień publicznych, m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy Instytutu Badań Edukacyjnych.

Ewa Kamińska – Dyrektor Zarządzający  

Obszary praktyki:

Zamówienia publiczne i procesy zakupowe, organizacja wewnętrzna i relacje z kontrahentami
', '' ); ?>