Piotr W. Zawadzki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej i Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert operacyjny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, certyfikowany koordynator projektów, praktyk z obszaru projektów B+R. Naukowo specjalizuje się w kwestiach administracji i polityk publicznych, w tym: rynku pracy, międzynarodowej porównawczej polityki społecznej, integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności i funduszy strukturalnych.

Posiada dużą wiedzę oraz bogate doświadczenie związane z przygotowaniem i realizacją projektów B+R+I, innowacjami oraz wykorzystywaniem narzędzi cyfrowych (blockchain, ML/AI) w projektach o charakterze badawczym, rozwojowym i wdrożeniowym.

Piotr W. Zawadzki

Obszary praktyki:

Badania w sektorze publicznym, analizy gospodarcze, foresight, innowacje
', '' ); ?>