Iwona Pilchowska

Doktor nauk społecznych. Psycholog i statystyk. Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Posiada 15-letnie doświadczenie w koordynacji, prowadzeniu badań i analiz statystycznych. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ekspert obsługi pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics oraz metodologii badań i statystyki, podstaw psychometrii oraz standardowych technik diagnostycznych i konstruowania narzędzi badawczych. Jej zainteresowania badawcze ukierunkowane są na modelowanie ekonometryczne i prognozowanie ekonomiczne. Jest biegłym psychologiem sądowym z listy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Iwona Pilchowska

Obszary praktyki:

Analityka i kontrola danych, modelowanie ekonometryczne, analizy statystyczne
', '' ); ?>