Katarzyna Jaroń

Ekspert ds. realizacji i koordynacji badań terenowych. Realizuje i koordynuje badania ilościowe i jakościowe, zarządza ogólnopolską siatką ankieterską. Rekrutuje respondentów, nadzoruje proces tworzenia transkrypcji wywiadów indywidualnych i grupowych. Realizuje badania Mystery Client, dotyczhcasz zrealizowała projekty dla 498 zadowolonych klientów (1945 projektów badawczych). Współpracuje obecnie z siatką ponad 1200 doświadczonych ankieterów i audytorów, dysponuje zasobem około 70.000 potencjalnych audytorów, zarejestrowanych w prowadzonych bazach.

Katarzyna Jaroń

Obszary praktyki:

Rekrutacja respondentów, Mystery Client, transkrypcje badań, panel badawczy
', '' ); ?>