25 sierpnia 2022, Powołanie nowego członka zarządu spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IBC Advisory S.A. podczas dzisiejszego posiedzenia powołało Jakuba Wróblewskiego, Kierownika Projektów, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. W ten sposób wzmocniony został dotychczasowy skład Zarządu Spółki, który tworzyli: Emilian Kołodziej, Prezes Zarządu, założyciel IBC Advisory S.A. oraz Ewa Kamińska, Dyrektor Zarządzający.

Jakub Wróblewski, nowy członek Zarządu w randze Wiceprezesa, do zespołu IBC Advisory S.A. dołączył trzy lata temu, obejmując stanowisko Kierownika Projektów. Jego zadaniem jest doskonalenie procesów realizacji projektów m.in. w obszarze badań ekonomicznych, rynkowych oraz ocen ewaluacyjnych. Jakub Wróblewski ma bogate doświadczenie zarządcze oraz świetną znajomość branży badawczej. Przez ostatnie lata pełnił funkcję Eksperta w ramach Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

„IBC Advisory S.A. dynamicznie się rozwija, do czego przyczynia się koncentracja Spółki na dużych postępowaniach przetargowych w sektorze publicznym. W dłuższej perspektywie naszą przewagę rynkową chcemy utrwalać dzięki sprawnemu, efektywnemu zarządzaniu projektami badawczymi. Myślę, że powołanie Jakuba Wróblewskiego w skład Zarządu to w tym kontekście czytelny sygnał dla naszych interesariuszy oraz partnerów biznesowych. Osobiście cieszę się, że do Zarządu dołącza Jakub, którego wiedzę, doświadczenie i sprawność w zarządzaniu bardzo sobie cenię” – powiedział Emilian Kołodziej, Prezes Zarządu IBC Advisory S.A.