28 września 2018, 28 września 2018, prezentacja wyników badania dla Ministerstwa Zdrowia „Ocena realizacji Planów Działań w sektorze zdrowia” w trakcie spotkania Grupy Sterującej Ewaluacją PO WER.

28 września 2018 roku zaprezentowaliśmy wyniki II etapu badania dla Ministerstwa Zdrowia „Ocena realizacji Planów Działań w sektorze zdrowia” w trakcie spotkania Grupy Sterującej Ewaluacją PO WER. Celem prezentacji było przede wszystkim przedstawienie dobrych praktyk związanych z realizacją niniejszej ewaluacji zarówno w zakresie metodologii badania, a także współpracy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.