14 lipca 2017, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zrealizuje kolejny projekt dla Krajowego Centrum ds. AIDS

IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna w dniu 12 lipca 2017 roku podpisała z Krajowym Centrum ds. Aids kolejną umowę. Przedmiotem usługi jest wykonanie analizy danych z punktów konsultacyjno-diagnostycznych za rok 2016. Rezultatem projektu będzie raport, zawierający szczegółową charakterystykę klientów punktów konsultacyjno-diagnostycznych zlokalizowanych na terenie całej Polski, gdzie można bezpłatnie i anonimowo, bez skierowania, wykonać test na HIV.

Krajowe Centrum ds. AIDS jest państwową jednostką budżetową podległą Ministerstwu Zdrowia. Misją Krajowego Centrum ds. AIDS jest koordynowanie zadań mających na celu zapobieganie HIV i zwalczanie AIDS, przy uwzględnieniu najnowszych trendów epidemiologicznych w naszym kraju i w regionie oraz aktualnych potrzeb społecznych.

Realizacja umowy zakończy się w 4Q 2017 roku.