15 stycznia 2024, Podpisanie umowy z Komendantem Głównym Policji

IBC Advisory Spółka Akcyjna zawarła w dniu 15 stycznia 2024 r. umowę z Komendantem Głównym Policji na wykonanie badania opinii publicznej na temat pracy Policji.

IBC w konsorcjum z CBM Indicator Sp. z o.o. dostarczy dane o opiniach 17 000 Polaków powyżej 15  roku życia. Dane zostaną przedstawione i agregowane w podziale na komendy wojewódzkie oraz w skali kraju.

Umowa stanowi kontynuację współpracy pomiędzy IBC a Komendantem Głównym Policji. Badanie opinii na temat Pracy Policji IBC realizowała również w 2021 i w 2022 r.