4 stycznia 2022, IBC GROUP S.A. przeprowadzi ewaluację działań informacyjno-promocyjnych w województwie wielkopolskim

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do grup docelowych WRPO 2014+ wraz z opracowaniem przesłanek dla Strategii komunikacji FEW 2021+”.

Celem badania jest ocena działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014+ służąca usprawnieniu działań komunikacyjnych skierowanych do grup docelowych nowej perspektywy finansowej oraz opracowanie przesłanek dla Strategii komunikacji FEW 2021+.

Badanie będzie realizowane do października 2022 r.