27 sierpnia 2018, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zakończyła II etap badania dla Ministra Zdrowia

27 sierpnia 2018 roku zakończyliśmy II etap badania dla Ministerstwa Zdrowia „Ocena realizacji Planów Działań w sektorze zdrowia”.

Efektem prowadzonych analiz jest raport końcowy oceniający plany działań z lat 2015-2017 będących narzędziami koordynacji całego sektora zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami naszej pracy.