23 kwietnia 2019, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Ministerstwem Finansów na prognozowanie zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zawarła umowę z Ministerstwem Finansów na prognozowanie zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej w ramach projektu „Doskonalenie systemów i standardów zarządzania oraz obsługi klienta w administracji skarbowej”.

Celem projektu jest opracowanie Jednolitej Metody Identyfikacji Potrzeb Etatowych Krajowej Administracji Skarbowej, wykonanej z zastosowaniem narzędzi służących do określenia potrzeb zatrudnienia w organizacji, zapewniającej określenie optymalnego stanu zatrudnienia, w tym ustalenie nadwyżek lub braków kadrowych oraz wskazanie przyczyn ich powstawania.

Zamówienie, którego wartość wynosi 0,7 mln PLN będzie realizowanie do listopada 2019 r.