26 czerwca 2024, IBC SA dostarczy dane w zakresie deficytów kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z Województwa Zachodniopomorskiego

IBC Advisory S.A. zawarła umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na wykonanie usługi w ramach projektu „Zachodniopomorska Akademia PSZ”. Analiza ma na celu dostarczenie informacji pozwalających odpowiednio ukierunkować działania edukacyjne i umożliwić zdiagnozowanie w jakich obszarach powinien odbywać się rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników PSZ na wszystkich szczeblach organizacji. Badanie zostanie przeprowadzone wśród pracowników oraz kadry zarządzającej 16 Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Celem badania jest zidentyfikowanie deficytów/luk kompetencyjnych i analiza obszarów, w których istnieje potrzeba rozwoju kwalifikacji oraz kompetencji pracowników PSZ, a także opracowanie rekomendacji dla działań szkoleniowych, które przyczynią się do podniesienia jakości i efektywności pracy PSZ, a tym samym pozwolą zapewnić odpowiednio dopasowaną pomoc klientom badanych instytucji na lokalnym i regionalnym rynku pracy, jak również będą stanowić podstawę do opracowania planów rozwojowych dla pracowników. Diagnoza uwzględni uwarunkowania lokalne w zakresie realizacji zadań na rzecz wsparcia klientów PUP i WUP i pozwoli zaplanować działania, które pomogą usprawnić pracę, przede wszystkim biorąc pod uwagę zasoby, umiejętności, kwalifikacje i predyspozycje pracowników. Przeprowadzenie tak ukierunkowanego badania, dostarczy aktualnych i kompleksowych informacji, dotyczących potrzeb szkoleniowych pracowników PSZ.