15 stycznia 2017, Zakończenie pierwszej edycji badania dla Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego

Styczeń 2017 roku był miesiącem podsumowania projektu, który realizowaliśmy przez cały ubiegły rok, jako partner badawczy Muzeum Narodowego. Przedmiotem badania była analiza potrzeb publiczności odwiedzającej Park w Królikarni oraz Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego. W ramach analiz dostarczono przedstawicielom tej ważnej na kulturalnej mapie Warszawy instytucji odpowiedzi na pytania dotyczące: profilu osób odwiedzających Królikarnię, ich wiedzy na temat Muzeum Rzeźby, uczestnictwa gości w wydarzeniach i wystawach organizowanych przez tą instytucję, postrzegania wystaw w Królikarni oraz Muzeum Rzeźby (Pałacu), oceny infrastruktury oraz obsługi w Królikarni oraz postrzegania tej instytucji. Podsumowanie badania stanowiła odpowiedź na pytania kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju tej instytucji w tym proponowanej oferty kulturalno-edukacyjno-rozrywkowej oraz realizowanej strategii komunikacyjnej z potencjalnymi odwiedzającymi.