19 lutego 2016, IBC GROUP Central Europe Holding Spółka Akcyjna zbada kierunki rozwoju eksportu i importu na Dolnym Śląsku

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania publicznego, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego dot. przeprowadzenia badania i napisania publikacji w postaci raportu pn.: „Kierunki rozwoju eksportu i importu na Dolnym Śląsku”.

Celem analizy jest przedstawienie aktualnych informacji na temat importu i eksportu realizowanego przez przedsiębiorców z Dolnego Śląska oraz ich możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Zadaniem opracowania będzie również ocena potencjału eksportowego dolnośląskich przedsiębiorców w kluczowych dla regionu branżach oraz omówienie uwarunkowań eksportowych na rynkach pozaeuropejskich. Analiza będzie stanowić źródło rzetelnych i aktualnych informacji o potencjale gospodarczym regionu w zakresie handlu zagranicznego.

Analiza zostanie opracowana do końca kwietnia 2016 r.