27 kwietnia 2023, IBC Advisory S.A. wykona Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

Kompleksowe Badania Ruchu (KBR) pozwolą zgromadzić dane na temat podróży mieszkańców i przemieszczeń towarów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Tak szeroko zakrojone badania zachowań komunikacyjnych w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym po raz ostatni przeprowadzono w latach 2013 – 2014.

Kraków jest drugim co do wielkości miastem w Polsce i stanowi istotny ośrodek gospodarczy, który mocno się rozwinął w ostatnich latach. Zjawiska rozwojowe są obserwowane także w gminach ościennych, co wynika z suburbanizacji regionu. Znacznym przemianom uległ również system transportowy miasta.  Zbudowane zostały nowe odcinki drogowe w regionie, do użytkowania zostały oddane nowe połączenia rowerowe, nastąpił wzrost znaczenia ruchu dwukołowego. Zmieniły się także sposoby, cele i motywacje podróży. Pandemia COVID-19 wpłynęła także na zmianę strategii podróżowania, wprowadzona została „Krakowska Tarcza dla Mobilności”.

Głównym celem przeprowadzenia Kompleksowych Badań Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym będzie zdobycie wiedzy w zakresie aktualnych przemieszczeń ludzi i towarów (liczby podróży/przejazdów, rozkładu przestrzennego, podziału zadań przewozowych), a przez to uzyskanie danych, które pozwolą na racjonalne planowanie systemu transportu w mieście, optymalne kształtowanie systemu transportu publicznego, podejmowanie właściwych decyzji związanych z systemem transportu w Krakowie, także w kontekście zbliżającej się nowej perspektywy pozyskiwania środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia transportowe.

Wyniki badania pozwolą usprawnić proces kształtowania oferty transportowej i dopasować ją do faktycznych potrzeb mieszkańców, a także zweryfikować założenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Metropolii Krakowskiej w zakresie budowy komputerowego modelu transportowego Miasta Krakowa. W wyniku realizacji umowy IBC Advisory S.A. przedstawi Gminie Miejskiej Kraków zakres zmian, jakie na przestrzeni ostatnich lat miały miejsce w zachowaniach transportowych mieszkańców, a przez to także obiektywną ocenę realizacji przez Miasto Kraków przyjętej polityki transportowej. Wartość zawartej umowy wynosi 1,4 mln zł.

„Nasz oddział w Krakowie bardzo dynamicznie się rozwija. Uczestniczymy w najważniejszych projektach rozwijających lokalne polityki społeczne i plany strategiczne w kluczowych sektorach małopolskiej gospodarki. Zawarta umowa jest niezwykle istotna dla zapewnienia wszystkim mieszkańcom Aglomeracji Krakowskiej lepszych rozwiązań w obszarze transportu oraz mobilności. Szacujemy, że obszar ten zamieszkuje ponad 1,5 mln osób, przez co realizacja umowy będzie miała nie tylko istotny wpływ na rozwój transportu w regionie, ale też na podniesienie jakości życia i rozwiązań transportowych zapewnianych mieszkańcom przez samorząd. Magistrat Krakowski otrzyma od nas wysokiej jakości wiedzę oraz wsparcie doradcze w zakresie uzgodnionych deficytów informacji i wiedzy o komunikacji i podróżach mieszkańców lokalnej aglomeracji” – powiedział Jakub Wróblewski Wiceprezes Zarządu IBC Advisory S.A.