25 września 2023, IBC Advisory S.A. dostarczy m. st. Warszawa dane dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców metropolii warszawskiej

IBC dostarczy Urzędowi m. st. Warszawa dane, które zostaną przetworzone przez warszawki magistrat w związku z pracami nad strategią rozwoju Stolicy do 2040 roku. Na podstawie autorskich metod analitycznych opracujemy modele weryfikujące funkcjonowanie kluczowych polityk miejskich. Dostarczymy dane pozyskane od 4850 mieszkańców metropolii warszawskiej. Nasze usługi umożliwią Stołecznemu Ratuszowi zaprojektowanie rozwiązań, które w średnio- i długofalowym horyzoncie czasowym będą wspierać polityki gospodarcze, socjalne, komunikacyjne i zdrowotne kierowane do ponad 2 mln mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Warszawa jest drugim po Krakowie miastem, w którym w drugim półroczu tego roku przeprowadzimy szeroko zakrojone badania mieszkańców. Nasze usługi pozwolą dostarczyć władzom miasta zagregowane dane, umożliwiające rozwój Warszawy i jej obszaru metropolitarnego.