5 listopada 2019, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości

Firma doradcza IBC GROUP Central Europe Holding S.A. zrealizuje po 4 latach kolejne, największe w Polsce, badanie potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Przedmiotem zawartej umowy jest „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości”, która zostanie opracowana na podstawie realizacji badań mających na celu określenie potrzeb szkoleniowych pracowników wykonujących czynności administracyjne oraz pracowników merytorycznych w jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości – sądach i prokuraturach.

W postępowaniu przetargowym wybrana została metodologia IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Przeprowadzenie tak ukierunkowanej ewaluacji dostarczy instytucji zlecającej badanie aktualnych i kompleksowych informacji o potrzebach szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Uzyskane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane celem określenia kierunków wsparcia w ramach przygotowywanych do realizacji konkursów finansowanych ze środków europejskich.

Badanie będzie miało charakter ogólnopolski i obejmie wszystkie jednostki organizacyjne – sądy i prokuratury. To nie pierwsza umowa na realizację tak rozbudowanego projektu badawczego w wymiarze sprawiedliwości. W roku 2015 Spółka przeprowadziła dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury badanie, którego celem było uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzania analiz potrzeb szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianego IT w jednostkach powiązanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.

Wartość zawartej umowy przekracza 0,2 mln PLN i jej realizacja potrwa do marca 2020 r.