15 września 2022, IBC SA zrealizuje dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów badanie spółek skarbu państwa w ramach projektu „W drodze ku doskonałości cyfrowej”.

Firma doradcza IBC Advisory SA, w ramach struktur odpowiedzialnych za projekty badawcze dla sektora publicznego, zrealizuje badanie gotowości wdrożenia, poziomu wiedzy i wykorzystania nowych technologii w spółkach skarbu państwa dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Spółka podpisała umowę na realizację badania, które realizowane jest w ramach projektu „W drodze ku doskonałości cyfrowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 4.1.1 POPC „Zapewnienie eksperckiego wsparcia Ministerstwa Cyfryzacji we wdrażaniu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zakresie realizacji zadań Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa”. Badanie to wynika z założeń „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020” i ma na celu usprawnienie podejmowania decyzji kierunkowych oraz budżetowych w poszczególnych działaniach. Głównym celem badania jest określenie stanu wiedzy, barier i przygotowania do rozwoju cyfrowego oraz rozpoznanie kierunków rozwoju w Polsce w zakresie sztucznej inteligencji.

W ramach podpisanej umowy przeprowadzony zostanie przegląd podobnych badań zrealizowanych w Polsce, który będzie stanowił podstawy teoretyczne do budowania hipotez i wnioskowania na podstawie dalszych badań empirycznych. Przegląd pozwoli na opracowanie narzędzia, które udzieli odpowiedzi na pytania badawcze. Badanie terenowe zrealizowane zostanie metodą kwestionariuszową na próbie nie mniejszej niż 50% spółek skarbu państwa. Badanie zakończone zostanie opracowaniem oficjalnego raportu.  

„Ostatnie lata – jak żaden inny okres w historii – pokazały, że transformacja cyfrowa jest nieunikniona. Globalnie proces cyfryzacji przyspieszył podczas pandemii o kilka lat, nabierając tempa również w Polsce. Wymaga to współpracy sektora prywatnego i publicznego. W rozwoju cyfrowym kluczowa jest transformacja cyfrowa usług publicznych i administracji. Pozwoli to na zwiększenie wydajności tych usług, ale także ułatwi dostęp do nich. Projekt „W drodze ku doskonałości cyfrowej” pozwoli sprawdzić stan wiedzy i przygotowania do rozwoju cyfrowego, zidentyfikować bariery oraz rozpoznać kierunki rozwoju w zakresie sztucznej inteligencji.  Wierzę, że zespół jaki wybraliśmy do tego projektu, potwierdzi nasze umiejętności w sprawnej realizacji projektów przy zapewnieniu najwyższej jakości pracy” – powiedział Jakub Wróblewski, Wiceprezes Zarządu IBC Adviory SA.

Wiele lat pracowaliśmy na silną pozycję IBC SA na rynku usług badawczych wspierających działania administracji publicznej. Naszą ambicją jest wspierać rozwój kraju zarówno na poziomie administracji centralnej, jak i samorządowej. Projekt realizowany przez rząd nie tylko umocni zasoby aktualnej wiedzy administracji w obszarze transformacji cyfrowej, ale także będzie wspierać dalszą digitalizację administracji publicznej – podsumowuje Emilian Kołodziej, prezes IBC Advisory S.A.