15 września 2023, IBC Advisory S.A. zrealizuje kolejne badanie rynku usług telekomunikacyjnych dla UKE

IBC Advisory Spółka Akcyjna w dniu 14 września 2023 r. zawarła ze Skarbem Państwa – Urzędem Komunikacji Elektronicznej umowę, której przedmiotem jest wykonanie analizy trendów konsumenckich funkcjonowania rynku usług stacjonarnego dostępu do Internetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sieci światłowodowych.

W ramach kontraktu IBC Advisory S.A. przeprowadzi badania na reprezentatywnej próbie ponad 3 000 użytkowników Internetu stacjonarnego. Zespół analityczny IBC podda wielowymiarowym analizom statystycznym pozyskane dane i opracuje podsumowania analityczne.

„Cieszę się, że już drugi raz w ciągu roku możemy współpracować z UKE w działaniach mających na celu poprawę funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego. Dane, które dostarczymy pozwolą regulatorowi rynku zweryfikować wpływ sieci światłowodowych budowanych z dofinansowaniem POPC na funkcjonowanie rynku usług stacjonarnego dostępu do Internetu. Zapewnienie UKE wysokiej jakości wiedzy z rynku pozwoli na skuteczne zaplanowanie przyszłych działań realizowanych przy wsparciu finansowym w ramach polityki spójności” – powiedziała Ewa Kamińska, Dyrektorka zarządzająca IBC Advisory S.A.