13 czerwca 2018, IBC GROUP Central Europe Holding S.A. rozpoczyna II etap badania dla Ministra Zdrowia

Z początkiem czerwca 2018 roku rozpoczynamy II etap badania dla Ministerstwa Zdrowia „Ocena realizacji Planów Działań w sektorze zdrowia”. Celem badania jest ocena Planów Działań jako narzędzia koordynacji wsparcia ze środków polityki spójności oraz krajowych w obszarze zdrowia, a także zastosowania tego narzędzia do realizacji celów określonych w strategiach ogólnokrajowych oraz poszczególnych programach operacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące badania znajdują się również na stronie Ministerstwa Zdrowia.