7 marca 2023, Firma doradcza IBC Advisory S.A. doradza Kancelarii Premiera w kompleksowej diagnozie gotowości na rozwój cyfrowy całego sektora publicznego

IBC Advisory S.A. dostarczy dla Kancelarii Premiera usługi badawcze i analityczne w zakresie analiz gotowości i wykorzystywania nowych technologii (sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, e-usługi) przez instytucje administracji centralnej i samorządowej. Umowa o świadczenie usług została zawarta pomiędzy Kancelarią Premiera oraz IBC Advisory S.A. w dn. 7 marca 2023 r.  

Usługi IBC pozwolą urzędnikom w Kancelarii Premiera zdiagnozować potencjał sektora publicznego w obszarze transformacji cyfrowej – zarówno instytucji rządowych jak i jednostek samorządu terytorialnego. Badanie zostanie zrealizowane na podstawie metodologii IBC, która zapewni decydentom w KPRM wsparcie w podejmowaniu decyzji kierunkowych oraz budżetowych w  obszarze transformacji cyfrowej sektora publicznego. Metodologia IBC pozwoli na określenie stanu wiedzy, barier i przygotowania do rozwoju cyfrowego oraz identyfikacji optymalnych kierunków rozwoju polskiego sektora publicznego w zakresie implementacji rozwiązań sztucznej inteligencji.

„Zawarcie nowej umowy ilustruje mocne strony naszej praktyki doradczej w obszarze transformacji cyfrowej sektora publicznego, zwłaszcza że jest to kolejna umowa z KPRM w ostatnim półroczu, na podstawie której doradzamy naszemu strategicznemu klientowi – Kancelarii Premiera w kolejnym zakresie merytorycznym obejmującym cyfryzację JST oraz organów administracji rządowej. W ostatnich latach realizowaliśmy dla KPRM nie tylko projekty badawcze, ale też projekty konsultingowe w obszarze zarządzania i usprawniania organizacji instytucji publicznych. Czujemy się wyróżnieni. Wygrane przez IBC kolejne postępowania przetargowe potwierdzają jakość naszych usług i pozycję IBC w sektorze publicznym” – powiedział Jakub Wróblewski, Wiceprezes Zarządu IBC, odpowiedzialny za sprzedaż i realizację usług badawczych w sektorze publicznym.

„Nasze zespoły eksperckie w minionych 18 latach z powodzeniem prowadziły dla KPRM projekty badawcze i doradcze, które miały wpływ nie tylko na cyfrową transformację administracji publicznej, ale też na jej rozwój organizacyjny. Zawarcie niniejszej umowy jest kontynuacją naszych zakończonych sukcesem projektów dla KPRM i dowodem naszej silnej obecności w sektorze publicznym” – powiedziała Ewa Kamińska, Dyrektorka Zarządzająca IBC.

Zawarcie umowy, zbiegło się z okresem końcowej fazy realizacji wcześniejszej umowy z KPRM zawartej w dn. 14 września 2022 r., która obejmowała analizy doradcze i badanie gotowości na rozwój cyfrowy wszystkich spółek skarbu państwa. Po ustaleniu poziomu wiedzy i potrzeb w obszarze nowych technologii w spółkach skarbu państwa, Kancelaria Premiera stanęła w obliczu konieczności zgromadzenia analogicznej wiedzy, ale dotyczącej administracji centralnej oraz samorządu terytorialnego.

Firma doradcza IBC Advisory S.A. została wybrana do obsługi Kancelarii Premiera w zakresie opracowania merytorycznych założeń realizacji badań zarówno spółek skarbu państwa, jak i 93 urzędów administracji rządowej oraz wszystkich jednostek polskiego samorządu terytorialnego. IBC przeprowadzi na podstawie autorskich narzędzi pogłębione analizy danych istniejących w literaturze dziedzinowej oraz statystyce publicznej, a także zrealizuje ogólnopolskie badania terenowe. Badania zostaną przeprowadzone z reprezentantami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, Ministrów oraz centralnych organów administracji rządowej, a także z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Zespół IBC Advisory, który doradzał będzie KPRM przy realizacji tego projektu to Karolina Drozdowicz, Maria Tylek, Ewa Kamińska oraz Adrian Kargul.