24 listopada 2021, Zakończyliśmy I edycję badań w projekcie BBKL -Branża mody i innowacyjnych tekstyliów

10 listopada 2021 r. ukończyliśmy realizację I edycji badań w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Branża mody i innowacyjnych tekstyliów.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje w sektorze mody i innowacyjnych tekstyliów.

Raport za badania obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora mody i innowacyjnych tekstyliów oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży. Zestawienie ze sobą potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakimi dysponują pracownicy, pozwoliło określić obszary niedopasowań oraz sformułować rekomendacje, których adresatem są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy. Wywiady oraz panele eksperckie, realizowane w ramach badań jakościowych, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów oddziałujących na branżę oraz czekających ją w najbliższych latach wyzwań.

Czas realizacji badań terenowych – od grudnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. – przypadł w okresie pandemii COVID-19, co dodatkowo pozwoliło uchwycić zmiany w sektorze wywołane tą bezprecedensową sytuacją.